Matchmaking Business


Resultat

 

FRAMTIDSAKADEMIN VISAR STARKA RESULTAT

 

Utvecklingen hos Framtidsakademins deltagare mäts genom regelbundna undersökningar

som fokuserar på Jobbassistentens mål. Resultaten från tidigare Framtidsakademin visar

på stark, positiv utveckling.

 

Kunskap och verktyg

Kunskapen och nödvändiga verktyg för arbetsmarknad och intervjuprocess har ökat med

45% . Ungdomarna har utvecklats mest kring de förväntningar som ställs av arbetsgivare

samt vilka rättigheter man har som arbetstagare.

Kunskap och verktyg för arbetsmarknaden

Arbetslivserfarenhet

Ungdomarnas arbetslivserfarenhet har ökat med 62%. 100% av ungdomarna har provat på

att jobba efter att ha avslutat Framtidsakademin.

 

Tron på sig själv har ökat med 45%. Samtliga deltagare angav efter Framtidsakademin att

de hade mycket stark tro på sin egen förmåga att bidra i arbetslivet.

Arbetslivserfarenhet