Matchmaking Business


Om oss

Varför Jobbassistenten?

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN ÖKAR
Ungdomsarbetslösheten har ökat väsentligt under de senaste tio åren. I nuläget är ca
170 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa, vilket innebär en ungdomsarbetslöshet
på ca 27 procent. Arbetslöshet leder ofta till utanförskap och destruktiva
beteenden. Konsekvensen av det är förutom stort mänskligt lidande även stora
samhällskostnader. 700 000 kronor per år kostar en arbetslös ungdom samhället. I ett
livsperspektiv är totaltkostnaden ca 15 miljoner kronor.

Orsakerna till ungdomsarbetslöshet handlar om brist på arbetstillfällen men också
om att ungdomar har begränsad arbetslivserfarenhet och kontaktnät. Dessutom inser
inte många ungdomar hur viktig skolan är för att få jobb. Många saknar även tillräcklig
information om arbetsmarknaden och hur man söker jobb.

Kostnaderna är baserade på undersökningar av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog och omfattar både
direkta kostnader och produktionsbortfall

Jobbassistenten, Vinnare, SM, Våga Vara Egen