Nu startar Framtidsakademin i Helsingborg, en satsning som riktar sig till gymnasieungdomar från Planteringen och Drottninghög. Under tio veckor kommer de att få kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar, samtidigt ska de matchas mot lediga extrajobb. Tanken är att Framtidsakademin ska öka möjligheterna till jobb efter avslutade studier.

Framtidsakademin innehåller två delar – en introduktion till arbetslivet genom föreläsningar en gång i veckan och en arbetsinriktad del där målet är att ungdomar ska få extraarbete vid sidan om skolan. Inledningsvis inriktar sig Framtidsakademin till gymnasieungdomar som bor på Planteringen och Drottninghög, områden med hög arbetslöshet i staden, där tio ungdomar har valts ut.

–  Vår förhoppning är att om ungdomarna får kunskap om arbetslivet och får jobba så ökar motivationen att klara av skolan, säger Bengt Avedal, förvaltningschef på utvecklingsnämndens förvaltning. Vi vill förebygga att unga hamnar i arbetslöshet direkt efter gymnasiet, det här kan vara ett sätt.

Att det är viktigt att klara av gymnasiet för att få arbete i framtiden är en annan central del av tanken med Framtidsakademin.  Om ungdomarna som deltar i Framtidsakademin har ogiltig frånvaro från skolan mister de sin plats i Framtidsakademin.

Syftet med Framtidsakademin är att ungdomarna ska få ökad tro på sig själv, få arbetslivserfarenhet och nätverk, och på så sätt öka chanserna till arbete när de har avslutat gymnasiet. Föreläsningarna ska ge ungdomarna kunskap och förberedelse inför arbetslivet. Bland annat ska de lära sig vilka förväntningar som arbetsgivare har på anställda och vilka förväntningar och krav man som
anställd kan ha på sin arbetsgivare.

–  Vi kommer gå igenom allt från hur arbetsmarknaden fungerar, hur man beter sig på en intervju till att ha inspirerande föreläsningar som kan peppa ungdomarna att vilja jobba och klara skolan, säger Mickey Magnusson från företaget Jobbassistenten som arrangerar Framtidsakademin i samarbete med utvecklingsnämndens förvaltning och skol-och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Jobbassistenten har etablerade kontakter med företag och organisationer i Helsingborg vilket underlättar i matchningen till lediga extraarbeten.

Framtidsakademin startar i januari och pågår under tio veckor.

För mer information kontakta

Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning, telefon 042-10 54 16

Mickey Magnusson, VD Jobbasisstenten, telefon 0730-71 20 15