Matchmaking Business


Vårt erbjudande

Jobbassistenten erbjuder ditt företag kvalitetssäkrad bemanning för enklare uppdrag. Vi

tar hand om hela processen åt er:

 

Rekrytering av ungdomar

Kvalitetsäkring

Matchning

Fakturering

Löneutbetalning

Uppföljning och utvärdering

Vår kvalitetssäkring innebär att alla ungdomar som anställs genomgår en utbildning som förbereder dem för de krav och förväntningar som finns i arbetslivet. Detta gör att du kan känna dig trygg med våra medarbetare.