Matchmaking Business


Bemanning

Motverka ungdomsarbetslöshet genom bemanning

 

Jobbassistenten erbjuder bemanning för enklare tjänster. Som företag och beställare av

våra bemanningstjänster får du, förutom engagerade ungdomar som utför jobbet, bidra till

att konkret motverka ungdomsarbetslösheten i din kommun.

 

Många av ungdomarna i vår bemanningsverksamhet kommer från vår utbildningssatsning

Framtidsakademin. Framtidsakademin vänder sig till ungdomar som riskerar att hamna

utanför arbetsmarknaden och ger dem en introduktion till arbetslivet. Målet är att

de ska få kunskap om arbetsmarknaden, arbetslivserfarenhet och tro på sig själva.

Bemanningsuppdragen är även öppna för andra ungdomar mellan 15-20 år som vill jobba

och få arbetslivserfarenhet.

 

Genom att anlita Jobbassistenten ger du ungdomar en chans att komma in på

arbetsmarknaden och bidrar till att stärka deras tro på sig själva. Samtidigt får du en

prisvärd lösning på ditt personalbehov och tillgång till motiverade, positiva och snabblärda

ungdomar. Vi erbjuder helt enkelt en unik bemanningstjänst – där priset är lågt och

samhällsnyttan stor.